Komisyonlar

TÜRKİYE DİSLEKSİ MECLİSİ

12 – 13 Kasım 2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 1 Ocak – 31 Mayıs tarihleri arasını kapsayan 6 aylık süre içerisinde Türkiye Disleksi Meclisi 2 konuda komisyon kurulmasını ve 2 ayrı konuda raporlar hazırlanmasını karar almıştır.

Katılım sağlayanların gönüllü olarak katkı sağlayacağı komisyonlarda üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz, alanında uzman kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile Stk’lar yer alacaktır.

Poitika yapıcılara yol haritası niteliğinde, Model önerisi olarak hazırlanacak olan konular şunlardır;

 

1.ci İhtisas Komisyonunda: -RAM ve RAM Modülleri

2.ci İhtisas Komisyonunda: -Erken Okuryazarlık ve Risk Grubunun Erken Dönemde belirlenmesi.

Süreç içerisinde komisyon çalışmaları buradan paylaşılacaktır.

 

 

 

                                                                   TÜRKİYE DİSLEKSİ MECLİSİ