Kurul kararları

12  ve 13 Kasım 2016 tarihinde toplanan Türkiye Disleksi Meclisi aşağıdaki kararları almıştır.;

2016/2-1 nolu karar;

Yeni üyelerin başvurularını almaya ve onaylaması

2016/2-2 nolu Karar;

1 Ocak – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında çalışacak 2 ihtisas komisyonu kurmaya karar vermiştir.

2016/2-3 nolu karar;

1: -RAM ve RAM Modülleri

2: -Erken Okuryazarlık ve Risk Grubunun Erken Dönemde belirlenmesi.

konularında ihisas komisyonları kurulması

2016/2-4 no’lu karar;

Meclis çalışmaları için Genel Sekreterlik biriminin oluşturulmasına ve yapılan oylamada Sakarya ili Temsilcisi ve Kurucu Üye Sn. Hilmi ÇİL’in oyçokluğu ile seçilmesi nedeniyle kayıtlara geçirilmesine karar verilmiştir.